HP LaserJet 4100 Printer series - Menyn Information

background image

Menyn Information

Den här menyn innehåller informationssidor som ger upplysningar om
skrivaren och dess konfiguration. Skriv ut en informationssida genom
att rulla till den sida du vill ha och tryck sedan på

V

ÄLJ

.

Menyn Information

Alternativ

Förklaring

SKRIV UT

MENYKARTA

Menykartan visar layouten och de aktuella inställningarna för

menyalternativen på kontrollpanelen. Ytterligare upplysningar finns

i avsnittet “Kontrollera skrivarkonfigurationen” på sidan 152.

SKRIV UT

KONFIGURATION

Konfigurationssidan visar skrivarens aktuella konfiguration. Om det

finns ett installerat HPJetDirect-skrivarserverkort (HP LaserJet

4100N/4100TN/4100DTN) skrivs även en konfigurationssida för

JetDirect ut. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet

“Konfigurationssida” på sidan 153.

SKRIV UT

PCL TECKENSNITT

PCL-teckensnittslistan visar alla PCL-teckensnitt som är tillgängliga

för skrivaren. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “PCL- eller

PS-teckensnittslista” på sidan 157.

SKRIV UT

PS TECKENSNITT

PS-teckensnittslistan visar alla PS-teckensnitt som är tillgängliga

för skrivaren. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “PCL- eller

PS-teckensnittslista” på sidan 157.

SKRIV UT

FILKATALOG

Det här alternativet visas bara när det finns en masslagringsenhet

(t.ex. ett extra flash-DIMM eller en hårddisk) installerad i skrivaren,

och denna innehåller ett filsystem som skrivaren känner igen.

Filkatalogen visar uppgifter för alla installerade enheter för

masslagring. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet

“Skrivarminne och utökning” på sidan 235.

SKRIV UT

HÄNDELSELOGG

Händelseloggen visar skrivarhändelser och skrivarfel.

VISA

HÄNDELSELOGG

Med det här alternativet kan du visa de senaste skrivarhändelserna

i teckenfönstret på kontrollpanelen. Tryck på

–V

ÄRDE

+

för att rulla

genom posterna i händelseloggen.

SKRIV UT

ANVÄNDNINGSSIDA

Användningssidan visar hur många sidor som skrivits ut samt vilken

papperskälla som användes. Den anger också antalet enkelsidiga

och dubbelsidiga sidor.

Obs!

Det här alternativet visas endast på menyn Information om en

hårddisk är installerad i skrivaren. Det här alternativet gör att en

sida med uppgifter, som kan användas för bokföring, skrivs ut.

background image

SW

Menyn Information 213

STATUSSIDA

FÖR FÖRBR MATERIAL

På statussidan för förbrukningsmaterial visas information om

tonerkassett, statistik om totala antalet sidor och behandlade

utskrifter, tillverkningsdatum för tonerkassett, serienummer,

sidräkning och underhållsinformation.

SKRIV UT

TEST AV

PAPPERSBANA

Du kan använda testen av pappersbanan för att kontrollera att

denna fungerar på rätt sätt eller för att utföra felsökning för en

materialtyp som du har problem med.
Välj inmatningsfack, utmatningsfack, enhet för dubbelsidig utskrift

(om en sådan är installerad) och antal kopior.

Menyn Information (forts.)

Alternativ

Förklaring

background image

214

Bilaga B - Kontrollpanelens menyer

SW