HP LaserJet 4100 Printer series - Menyn Pappershantering

background image

Menyn Pappershantering

När inställningarna för pappershantering är rätt inställda på
kontrollpanelen kan du skriva ut genom att välja typ och
pappersformat i skrivardrivrutinen eller programmet. Ytterligare
upplysningar finns i avsnittet “Skriva ut enligt papperstyp och storlek
(låsa fack)” på sidan 70.

Vissa alternativ på den här menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och
manuell matning) kan väljas i ett tillämpningsprogram eller i
skrivardrivrutinen (om rätt drivrutin är installerad). Inställningar i
drivrutin och programvara åsidosätter inställningarna på
kontrollpanelen. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “Använda
funktioner i skrivardrivrutinen” på sidan 65.

Menyn Pappershantering

Alternativ

Värden

Förklaring

KUV MAT,

STORL=COM10

Upplysningar om

pappersstorlekar

som stöds finns i

“Pappersstorlek

ar och

pappersvikter”

på sidan 191.

Det här alternativet visas bara när den extra

kuvertmataren är installerad. Ställ in värdet så

att det motsvarar formatet på de kuvert som för

närvarande finns i kuvertmataren.

KUV MAT,

PAPPER=VANLIGT

Upplysningar om

papperstyper

som stöds finns i

“Papperstyper

som stöds” på

sidan 194.

Det här alternativet visas bara när den extra

kuvertmataren är installerad. Ställ in värdet så

att det motsvarar typen på de kuvert som för

närvarande finns i kuvertmataren.

FACK 1, LÄGE=

FÖRSTA

FÖRSTA

MAGASIN

Avgör hur skrivaren kommer att använda

fack 1.

FÖRSTA

: Om det finns papper i fack 1, kommer

skrivaren att först hämta papper från detta fack.

MAGASIN

: Du måste ange ett pappersformat för

fack 1 med alternativet

FACK 1, STORLEK

(nästa alternativ på denna meny när

inställningen är

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

).

Detta gör att fack 1 kan användas som ett

reserverat fack.
Ytterligare upplysningar finns i avsnittet

“Anpassa användningen av fack 1” på

sidan 69.

background image

SW

Menyn Pappershantering 215

FACK 1, STORLEK=

LETTER

Upplysningar om

pappersstorlekar

som stöds finns i

“Pappersstorlek

ar och

pappersvikter”

på sidan 191.

Det här alternativet visas bara när inställningen

är

FACK 1, LÄGE=

MAGASIN

. Ställ in värdet så

att det motsvarar formatet på det papper som

för närvarande finns i fack 1.

FACK 1 PAPPER=

VANLIGT

Upplysningar om

papperstyper

som stöds finns i

“Papperstyper

som stöds” på

sidan 194.

Det här alternativet visas bara när inställningen

är

FACK 1, LÄGE=

MAGASIN

. Ställ in värdet så

att det motsvarar den papperstyp som för

närvarande finns i fack 1.

FACK 2 PAPPER=

VANLIGT

Upplysningar om

papperstyper

som stöds finns i

“Papperstyper

som stöds” på

sidan 194.

Ställ in värdet så att det motsvarar den

papperstyp som för närvarande finns i fack 2.

FACK 3 PAPPER=

VANLIGT

Upplysningar om

papperstyper

som stöds finns i

“Papperstyper

som stöds” på

sidan 194.

Det här alternativet visas bara när det finns ett

installerat tredje pappersfack. Ställ in värdet så

att det motsvarar den papperstyp som för

närvarande finns i fack 3.

FACK 4 PAPPER=

VANLIGT

Upplysningar om

papperstyper

som stöds finns i

“Papperstyper

som stöds” på

sidan 194.

Det här alternativet visas bara när det finns ett

installerat fjärde pappersfack. Ställ in värdet så

att det motsvarar den papperstyp som för

närvarande finns i fack 4.

MANUELL MATN=AV

AV

Manuell matning från fack 1 i stället för

automatisk matning från ett fack. När

inställningen är

MANUELL MATN=PÅ

och fack 1

är tomt kopplas skrivaren ifrån när den får ett

jobb och då visas meddelandet

MANUELL

MATNING

[PAPPERSSTORLEK]

.

Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “Mata

papper manuellt från fack 1” på sidan 71.

Menyn Pappershantering (forts.)

Alternativ

Värden

Förklaring

background image

216

Bilaga B - Kontrollpanelens menyer

SW

DUBBELSIDIG=AV

AV

Det här alternativet visas bara när det finns ett

installerat tillbehör för dubbelsidig utskrift. Ställ

in värdet till

för att skriva ut på papperets

båda sidor eller

AV

för att bara skriva ut på

papperets ena sida.
Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “Skriva

ut på papperets båda sidor

(tillbehör för dubbelsidig utskrift)” på sidan 49.

BINDNING=

LÅNGSIDA

LÅNGSIDA

KORTSIDA

Det här alternativet visas bara när det finns ett

installerat tillbehör för dubbelsidig utskrift och

alternativet för dubbelsidig utskrift är på. Välj

längs vilken kant bindningen ska kunna ske vid

dubbelsidig utskrift.
Ytterligare upplysningar finns i avsnittet

“Layoutalternativ för dubbelsidig utskrift” på

sidan 52.

LITET PAPPER,

HASTIGH=NORMAL

NORMAL

LÅG

Välj

LÅG

när du omväxlande skriver ut kuvert

(eller litet papper) och standard-

pappersstorlekar och det uppstår utskriftsfel.
Kom ihåg att återställa hastigheten till

NORMAL

när du är klar.
När du har valt låg, gör skrivaren korta pauser

mellan sidorna för att motverka ett fel med

upprepning av bilder (se “Upprepning av bilder”

på sidan 135).
Ytterligare upplysningar finns i avsnittet “Skriva

ut kuvert” på sidan 55.

KONFIGURERA

FIXERING=NEJ

NEJ

JA

Konfigurera fixeringsläget som hör samman

med de olika papperstyperna. (Detta är bara

nödvändigt om du har problem med lös toner

när du skriver ut på vissa papperstyper.)

NEJ

:

Alternativen på menyn för fixeringslägen

är inte tillgängliga.

JA

:

Ytterligare alternativ visas (se nedan).

Obs!

Om du vill se standardläget för fixering för olika

material ska du välja

JA

, rulla bakåt till menyn

Information och skriva ut en menykarta (se

“Menyn Information” på sidan 212).

Menyn Pappershantering (forts.)

Alternativ

Värden

Förklaring

background image

SW

Menyn Pappershantering 217

[TYP]=

NORMAL

NORMAL

LÅG

HÖG 1

HÖG 2

Det här alternativet visas bara när inställningen

är

KONFIGURERA FIXERING=JA

. De flesta

papperstyper är genom förval inställda till

NORMAL

fixering. Med följande undantag:

GROVT=HÖG 1
OH-FILM=LÅG

Fixeringsläget

NORMAL

ger en

fixeringstemperatur för bästa resultat på de

vanligaste papperstyperna.
Fixeringsläget

LÅG

ger en lägre temperatur,

vilket kan minska buktning av tunt papper.

Tonern fäster emellertid inte lika bra på sidan.
Fixeringsläget

HÖG 1

ger en högre

fixeringstemperatur.

HÖG

ska användas med

grovt eller tjockt papper om du har problem

med att få tonern att fästa på sidan.
Fixeringsläget

HÖG 2

använder samma höga

temperatur som

HÖG 1

men matar samtidigt

papperet långsammare genom skrivaren,

vilket ger den bästa fixeringen för mycket grovt

papper.

HÖG 2

är endast tillgängligt för

storlekarna A4, Letter och Legal.

Menyn Pappershantering (forts.)

Alternativ

Värden

Förklaring

background image

218

Bilaga B - Kontrollpanelens menyer

SW