HP LaserJet 4100 Printer series - Menyn Val för I/O

background image

Menyn Val för I/O

Alternativen i menyn Val för I/O (indata/utdata) påverkar
kommunikationen mellan skrivaren och datorn.

Menyn Val för I/O

Alternativ

Värden

Förklaring

PARALLELL AVANC

KOMM=PÅ

AV

Slår på eller stänger av den dubbelriktade

parallella kommunikationen.

Standardinställningen avser en dubbelriktad

parallellport (IEEE-1284).
Genom denna inställning kan skrivaren sända

tillbaka statusmeddelanden till skrivaren.

(Om du slår på de avancerade parallella

funktionerna kan språkväxlingen gå

långsammare.)

PARALLELL HÖG,

HASTIGHET=JA

JA

NEJ

Väljer med vilken hastighet data överförs till

skrivaren.

JA

: Skrivaren kan använda den snabbare

parallella kommunikation som används för

anslutningar med nyare datorer.

NEJ

: Skrivaren använder långsammare

parallell kommunikation som används för

anslutningar med äldre datorer.

I/O-TIMEOUT=

15 SEKUNDER

5

till

300

Välj perioden för I/O-timeout i sekunder. (I/

O-timeout är den tid i sekunder som skrivaren

väntar innan en utskrift avbryts.)
Med denna inställning kan du justera timeouten

för att få bästa prestanda. Om data från andra

portar visas i din egen utskrift ska du öka

timeoutvärdet.
Tryck på

–V

ÄRDE

+

en gång för att ändra

inställningen i steg om 1 eller håll ner

–V

ÄRDE

+

för att rulla i steg om 10.

background image

SW

Menyn Återställning 229