HP LaserJet 4100 Printer series - Skydda miljön

background image

Skydda miljön

Hewlett-Packard Company vill tillhandahålla kvalitetsprodukter på ett
miljövänligt sätt. Den här HP LaserJet-skrivaren är utrustad med ett
flertal attribut som bidrar till att minska dess miljöpåverkan.

HP LaserJet-skrivaren eliminerar:

Ozonproduktion

I skrivaren används laddningsvalsar i den elektrofotografiska
processen och genererar därmed ingen mätbar ozongas (O

3

).

HP LaserJet-skrivarens utförande minskar:

Energiförbrukning

Energiförbrukningen sjunker markant när skrivaren befinner sig i
lågenergiläge (Sparläge). På det här sättet sparas inte bara
naturresurser utan även kostnader. Det sker utan att
kompromissa med skrivarens höga prestanda. Den här
produkten uppfyller kraven för E

NERGY

S

TAR

. E

NERGY

S

TAR

är ett

frivilligt program som startats för att främja utveckling av
energisnåla kontorsprodukter.

E

NERGY

S

TAR

är ett registrerat servicemärke

som tillhör USA:s miljöskyddsmyndighet,
EPA. I egenskap av E

NERGY

S

TAR

-partner,

har Hewlett-Packard Company fastställt att
den här produkten uppfyller riktlinjerna för
E

NERGY

S

TAR

-programmet, beträffande

effektiv energianvändning.

Tonerförbrukning

I EconoMode används avsevärt mindre mängd toner

,

vilket kan

öka tonerkassettens användningstid.

Pappersanvändning

Beroende på vilken typ av program du använder kan du begära
att ett visst antal dokumentsidor ska skrivas ut på samma
pappersark. Denna utskriftsfunktion (sidor per ark) och den
automatiska funktionen för dubbelsidig utskrift i skrivaren kan
minska pappersförbrukningen och därmed påfrestningarna på
naturtillgångarna.

background image

SW

Miljövänlig produkthantering 251

Den här HP LaserJet-skrivaren bidrar också till att skydda miljön på
följande sätt:

Plastmärkning för återvinning

Plastdelar över 25 gram är märkta enligt internationell standard,
vilket förbättrar möjligheten att identifiera plasten för återvinning
när skrivaren kasseras.

HP Planet Partners – återvinningsprogram för tonerkassetter

I över 25 länder kan den här
produktens tonerkassetter
returneras till HP genom HP Planet
Partners - återvinningsprogrammet
för tonerkassetter. Flerspråkig
information om programmet och

anvisningar medföljer i förpackningen till alla nya HP LaserJet-
tonerkassetter och -förbrukningsartiklar.

Sedan 1990 har man i HP Planet Partners återvinningsprogram
för tonerkassetter samlat in mer än 39 miljoner förbrukade
LaserJet-tonerkassetter, som i annat fall kanske skulle ha hamnat
på soptippar världen över. HP LaserJet-tonerkassetterna går till
en insamlingscentral varifrån de fraktas i stora partier till våra
återvinningspartner, som tar isär kassettdelarna för återvinning.
Återstående material sorteras och omvandlas till råmaterial, vilka
sedan används i annan industri vid tillverkning av en lång rad
nyttiga produkter.

Mer information om Planet Partners återvinningsprogram finns på

http://www.ljsupplies.com/planetpartners

.

Återvinning i USA

För återvinning i USA har HP Planet Partners ett enkelt,
avgiftsfritt sätt att återvinna HP LaserJet tonerkassetter. Om du
bara använder några få kassetter om året, behöver du bara
använda den portofria returetiketten och anvisningarna som finns
i alla kartonger till HP LaserJet-tonerkassetter. Om du returnerar
flera kassetter, uppmuntrar HP returer i större partier. Lägg helt
enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett paket och använd
den portofria, föradresserade UPS-etiketten som medföljer
förpackningen.

Om du returnerar ett stort antal kassetter samtidigt, och vill ha fler
postetiketter eller mer information, ring 1-800-340-2445 i USA
eller besök webbplatsen för HP LaserJets förbrukningmaterial på

http://www.ljsupplies.com/planetpartners

.

background image

252

Bilaga E - Regler

SW

Återvinning utanför USA

För återvinning utanför USA, kontrollerar du
återvinningsinformationen i kartongen för anvisningar om
återvinning i ditt land. Om ditt land inte finns med i listan eller om
du vill ha mer information om Planet Partners-programmet,
kontaktar du ett lokalt HP återförsäljnings- och servicekontor.

Återvinningspaper

Du kan använda återvinningspapper som uppfyller kraven på
papper som anges i HP LaserJet Printer Family Paper
Specification Guide

i den här skrivaren. Information om hur du

beställer handboken finns i “Beställningsinformation” på sidan 22.
Den här skrivaren lämpar sig för användning av
återvinningspapper enligt DIN 19309.

HP tillhandahåller följande för att du ska kunna använda din HP
LaserJet-skrivare så länge som möjligt:

Utökad garanti

HP SupportPack ger täckning för maskinvaran från HP och alla
interna komponenter från HP. Underhållet av maskinvaran täcker
en period på tre år från inköpsdagen för HP-produkten. Kunden
måste köpa HP SupportPack inom 90 dagar från inköpet av
HP-produkten. Mer information om HP SupportPack finns i
“HP Customer Care – service och support” på sidan 159.

Reservdelar och förbrukningsartiklar

Reservdelar och förbrukningsartiklar för denna produkt kommer
att finnas på marknaden i minst fem år sedan tillverkningen
upphört.