HP LaserJet 4100 Printer series - F

background image

F

fack

beställa 22
hämta konfigurationsinformation med

inbäddad webbläsare 257

placering 19
åtgärda trassel 102

fack 1

ange hur skrivaren används (läge) 214
ange storlek 215
ange storlek från kontrollpanel 70
ange typ 215
anpassa användning 69
beskrivning 46
fyll på, meddelande 118
fylla på 46
kapacitet 191
kuvertspecifikationer 199
magasin mot första läge 69
mata papper

ange för manuell 215

orientering för specialpapper 54
pappersorientering för dubbelsidig

utskrift 51

pappersstorlekar och vikter som

stöds 191

placering 19
skriva ut kuvert 55
åtgärda papperstrassel 102

background image

264

Sakregister

SW

fack 2

ange storlek från kontrollpanel 70
ange typ 215
beskrivning 47
fyll på, meddelande 119
fylla på 47
justera för papper 47
meddelande om dålig anslutning 112
orientering för specialpapper 54
pappersorientering för dubbelsidig

utskrift 51

pappersstorlekar och vikter som

stöds 192

placering 19
åtgärda papperstrassel 102

fack 3

ange storlek från kontrollpanel 70
ange typ 215
beskrivning 47
fyll på, meddelande 119
fylla på 47
justera för papper 47
meddelande om dålig anslutning 112
orientering för specialpapper 54
pappersorientering för dubbelsidig

utskrift 51

pappersstorlekar och vikter som

stöds 192

åtgärda papperstrassel 102

fack 4

ange storlek från kontrollpanel 70
ange typ 215
beskrivning 47
fyll på, meddelande 119
fylla på 47
justera för papper 47
meddelande om dålig anslutning 112
orientering för specialpapper 54
pappersorientering för dubbelsidig

utskrift 51

pappersstorlekar och vikter som

stöds 192

åtgärda papperstrassel 102

fack. Se utmatningsfack; bakre

utmatningsfack; övre
utmatningsfack

fackordning, förstå 68
fast breddsteg, teckensnitt 244
Fast InfraRed (FIR)

beskrivning av mottagare 80
beställa mottagare 22
felsökning av mottagare 149
IRDA-kompatibilitet 149
placering av mottagarport 20
skriva ut med 80

FastRes 1200 222
FastRes-upplösning 16

FCC-regler 249
fel fack används för utskrift 143
fel skrivare vald för Macintosh 145
fel teckensnitt 145
fel. Se felsökning
felaktigt formade tecken 135
fellogg. Se händelselogg
felmatade sidor 142
felmeddelanden. Se meddelanden
felsida för PS 227
felsökning

använda informationsidor 152
fel på utskriftskvalitet 129
flödesschema 138
HP Fast InfraRed Receiver 149
kommunikation med HP JetDirect

skrivarserver 151

meddelanden på kontrollpanelen 111
papperstrassel 96
upprepat papperstrassel 110
utskriftsfel 194
översikt över tekniker 95

felupprepning 134
filkatalog, skriva ut 212
finländsk laserinformation 255
FIR (Fast InfraRed). Se Fast InfraRed

(FIR)

fixering

ange för grovt eller tjockt papper 217
ange för OH-film 217
konfigureringsläge 216

fixeringsenhet

byta ut 93
felmeddelande 122
hastighet 16
inlindat i papper 116
placering 20
rengöra 91
ta bort 107
åtgärda trassel 107

fjärrskrivarhantering och felsökning 41
flash-DIMM-kort

beskrivning 235
beställa 22
fungerar ej 114
skrivskyddad 114

flashfil

full 114
åtgärd misslyckades 114

flashminne

initiera 37
ladda ner 37

flera original (sortera)

använda 65

flera sidor per ark, skriva ut 67
flerfunktionsfack. Se fack 1
flikar på kuvert 199

background image

SW

Sakregister 265

fläckar på sidan, fel 131
flödesschema för felsökning av

skrivaren 138

fortsätt automatiskt, inställning 111, 226
fortsätt efter papperstrassel,

inställning 226

fortsättning efter papperstrassel,

konfigurera 226

frakta utrustning 167
framsidespanel. Se kontrollpanel
freoner 250
frågetecken (

?

)

etikett på kontrollpanel 29

funktioner i skrivaren 16
fylla på

fack 1 46
fack 2, 3, 4 47
kuvert i fack 1 56
kuvert i kuvertmatare 57
kuvertmatare 59

fysiska dimensioner för skrivare 202
förbrukning

spara energi 250
spara papper 250
spara toner 250
ström 203

förbrukningsmaterial

användningsrapport 155
beställa 22
direktbeställning 162
hämta information med inbäddad

webbserver 257

lista och bild 21
nivåer för förbrukning 259
sedan tillverkningen upphört 252
skriva ut statussida 155
webbplats 251
återvinning i USA 251
återvinning utanför USA 252

förbrukningsmaterial, sida (inbäddad

webbserver) 259

fördelar med skrivaren 16
förebyggande underhåll 93
förflytta sig i användarhandboken 9
förlängningsdel till fack 1 46
förminska sidvyn 10
förpacka utrustning 167
första sida, skriva ut annorlunda 67
förstora sidvyn 10
försäljnings- och servicekontor 174
försäljnings- och servicekontor över hela

världen 174

förtryckt och hålat papper

dubbelsidig utskrift 51
skriva ut 53

förvara

kuvert 200
tonerkassetter 85

förvaringslivslängd för tonerkassetter 85