HP LaserJet 4100 Printer series - M

background image

M

Macintosh

byta namn på skrivaren 146
felsökning med flödesschema 144
HP LaserJet Hjälpprogram 40
PPD-filer 35, 40, 146
program 40
program på skrivar-cd 33
skriva ut med infraröd överföring 80
skrivardrivrutiner 37, 40
tillgänglighet av HP

Resurshanterare 37

välja annan PPD 146

magasinläge

ange för fack 1 214
beskrivning 69

manuell matning, ange 215
manuell pappersmatning 71
manuell rengöringssida

ange 223
köra 91

manuellt rengöra fixeringsenhet 91
marginaler

kuvert 55, 200
specialstorlek, papper 63

markörplacering, kommandon för

skrivare 246

maskinvara

frakta 167
garanti 169, 252
packa 167
returnera 167
skador 169

masslagringsenheter

installera 239
skriva ut filkatalog 212

mata papper

fel 194
manuellt från fack 1 71

mata papper manuellt 215
matningsvalsar, byta ut 93
meddelande

anpassa 40
förstå 111
lista, förklaring och rekommenderad

åtgärd 112

åtgärda återkommande 111

meddelanden, sida (inbäddad

webbserver) 259

medier. Se förtryckt/hålat papper;

specialpapper; OH-film;
kartongpapper; egen
pappersstorlek; kuvert;
HP LaserJet-papper; registerkort;
etiketter; brevhuvudspapper;
papper;

Meny, knapp 30
menyer. Se kontrollpanelens menyer
menykarta

placering på kontrollpanelens

menyer 212

skriva ut 32, 152

menyträd. Se menykarta
Microsoft Windows

konfigurera drivrutiner 36
nätverksprogram 33
program på skrivar-cd 33
skriva ut med infraröd överföring 80
skrivardrivrutiner 35
skrivarteckensnitt 16

Microsoft Word för DOS, ange

styrkoder i 243

miljöspecifikationer 203
miljövänlig produkthantering 250
millimeter, ange för egna

pappersstorlekar 219

miniatyrer, använda för att bläddra i

onlineanvändarhandboken 11

minne

beskrivning 235
DIMM-bild 21
expandera 235
fullt, meddelande 115
för att skriva ut komplicerad grafik 235
hantera inställningar 238
initiera 37
installationsplacering 19
installera DIMM-kort 236
installera EIO-kort/masslagring 239
kontrollera installation 238
otillräckligt 121
otillräckligt minne, meddelande 115
se hur mycket som är installerat 235
specifikationer 204
uppgradera 235
ändrade inställningar, meddelande 115

minsta pappersstorlek 191
mjukt glättat papper, beställa 22
modellnummer på skrivaren 20
mopy (flera original), sortera

felmeddelanden 127

mottagningsvalsar, byta ut 93
MS-DOS. Se DOS
MSDS (informationsblad om

materialsäkerhet) 252

mått, ange enheter för 219
måttenhet, ange 219
märken på sida, fel 137
mörk utskrift, ange tonertäthet 223

background image

SW

Sakregister 271