HP LaserJet 4100 Printer series - Rengöra fixeringsenheteten

background image

Rengöra fixeringsenheteten

Kör skrivarens rengöringssida för att hålla fixeringsenheten fri från
toner och pappersartiklar som ibland kan fastna. Anhopningar av
toner och partiklar kan orsaka fläckar på framsidan eller baksidan av
utskrifterna (se “Fläckar” på sidan 131).

För att säkerställa bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar HP
att du använder rengöringssidan varje gång du byter ut
tonerkassetten eller på en ett automatiskt schema som du själv
anger.

Du kan köra rengöringssidan på två sätt:

manuellt efter behov från skrivarens kontrollpanel

automatiskt enligt ett intervall som du har angett

Rengöringsproceduren tar cirka 2,5 minuter att utföra. Ett
meddelande visas på kontrollpanelen under rengöringen (antingen

BEARBETAR RENGÖRINGSSIDA

eller

BEARBETAR AUTORENGÖRSIDA

).