HP LaserJet 4100 Printer series - Rengöringsprocedur

background image

Rengöringsprocedur

1

Stäng av skrivaren och dra ut
nätsladden.

2

Öppna den övre luckan och ta ut
tonerkassetten.

VARNING!

Stick inte in handen för långt i skrivaren.
Området runt tonerkassetten kan vara
mycket varmt!

VIKTIGT!

Undvik skador på tonerkassetten genom
att inte utsätta den för ljus under mer än
några minuter.

3

Torka bort allt damm och all smuts
från pappersledarna (de skuggade
områdena) med en torr, luddfri trasa.

Obs!

Om du får toner på kläderna torkar du
bort den med en torr trasa och tvättar
sedan kläderna i kallt vatten. (Varmt
vatten fixerar tonern på kläderna.)

4

Använd det gröna handtaget för att
lyfta upp pappersbrickan och torka
bort alla partiklar med en torr, luddfri
trasa.

Fortsättning på nästa sida.

2

3

4

1

background image

90

Kapitel 3 - Skrivarunderhåll

SW

5

Sätt tillbaka tonerkassetten, stäng
den övre luckan, koppla in
nätsladden och starta skrivaren.

5

background image

SW

Rengöra fixeringsenheteten 91