HP LaserJet 4100 Printer series - Kuvert

background image

Kuvert

Kuvertens utförande

Kuvertens utförande är avgörande. Kuvertvikningarna kan variera
avsevärt, inte bara mellan tillverkare, utan även i en förpackning från
samma tillverkare. Lyckad utskrift på kuvert beror på kuvertens
kvalitet.

Tänk på komponenterna nedan när du väljer kuvert. Många
kuverttillverkare har nu kuvert som är särskilt avsedda för
laserskrivare.

Vikt:

Vikten på kuvertpapperet ska vara 75 till 105 g/m

2

så att

kuverten inte fastnar i skrivaren.

Utförande:

Kuverten ska ligga plant utan att bukta mer än 6 mm

och får inte innehålla någon luft innan du skriver ut. (Kuvert som
tar in luft kan orsaka fel.)

Skick:

Kuverten får inte ha skrynklor, hack eller andra skador.

Storlekar i fack 1:

Från 76 x 127 mm (3 x 5 tum) till

216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).

Storlekar i den extra kuvertmataren:

Från Monarch (nr 7-3/4)

(98,4 x 190,5 mm eller 3,88 x 7,50 tum) till B5 (ISO)
(176 x 250 mm eller 6,93 x 9,84 tum).

Skriv alltid ut kuvert från fack 1, såvida du inte har en extra
kuvertmatare (se “Skriva ut kuvert” på sidan 55). Information om hur
du skriver ut kuvert från den extra kuvertmataren finns i “Mata kuvert
automatiskt (extra kuvertmatare)” på sidan 57. Om kuverten buktas,
försöker du öppna det bakre utmatningsfacket.

Kuvert med dubbla sidsömmar

Kuvert med dubbla sidsömmar har lodräta sömmar i båda ändarna i
stället för diagonala sömmar. Kuvert med det här utförandet har en
tendens att skrynklas. Se till att sömmarna går ända ner till kuvertets
hörn, om du använder sådana kuvert.

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert med en borttagbar remsa eller med flera flikar som ska vikas
vid förseglingen måste ha klister som tål värmen och trycket i
skrivaren. De extra flikarna och remsorna kan förorsaka skrynklor,
veck och papperstrassel.

background image

200

Bilaga A - Specifikationer

SW

Kuvertmarginaler

I följande tabell visas typiska adressmarginaler för kuvert med
storleken Commercial nr 10 och DL.

Obs!

För bästa utskriftsresultat ska marginalerna vara minst 15 mm

(0,6 tum) från kuvertkanterna.

Förvaring av kuvert

Förvaringen av kuvert är viktig för utskriftskvaliteten. Kuvert ska
förvaras plant. Om det kommer in luft i ett kuvert, skapas en
luftbubbla som gör att kuvertet kan skrynklas under utskriften.