HP LaserJet 4100 Printer series - OH-film

background image

OH-film

OH-film som används i skrivaren måste tåla 230° C, som är
skrivarens högsta temperatur. Stäng det bakre utmatningsfacket om
du vill skriva ut OH-film till det övre utmatningsfacket.

Om fel uppstår när du ska skriva ut OH-film, använder du fack 1. Se
till att du tar bort varje OH-ark från utmatningsfacket så att de inte
fastnar i varandra.

VIKTIGT!

Undvik skador på skrivaren genom att endast använda OH-film som

rekommenderas för laserskrivare.

Information om hur du skriver ut OH-film finns i “Skriva ut OH-film” på
sidan 62.

background image

SW

Pappersspecifikationer 199