HP LaserJet 4100 Printer series - Fylla på papper i fack 1

background image

Fylla på papper i fack 1

Fack 1 är ett kombinationsfack som
rymmer upp till 100 pappersark,
10 kuvert eller 20 indexkort. Som
standard används papper från fack 1
först. Information om hur du ändrar detta
finns i “Anpassa användningen av fack
1” på sidan 69.

Använd fack 1 för utskrift av kuvert,
OH-film och papper i specialstorlek samt
andra typer av utskriftsmaterial, utan att
du behöver tömma de andra facken. Det
kan också användas som ett extra
inmatningsfack. Upplysningar om vilka
pappersstorlekar som kan användas
finns i “Pappersstorlekar och
pappersvikter” på sidan 191.

Obs!

Undvik papperstrassel genom att aldrig
fylla på papper i facken under pågående
utskrift.

1

Öppna fack 1.

2

Dra ut förlängningsdelen.

3

Ställ in ledarna till passande bredd.

4

Fyll på papper i facket.

Obs!

Kontrollera att papperet är korrekt
placerat under ledarna och inte ovanför
markeringen för maximal laddningsnivå.

Du ska i de allra flesta fall lägga i
papperet med utskriftssidan uppåt och
den övre kortändan in emot skrivaren.
Information om hur du fyller på
specialpapper finns i “Skriva ut
specialpapper” på sidan 53.

5

Justera sidoledarna så att de ligger
mot pappersbunten utan att böja
papperet.

1

2

3

4

5

background image

SW

Fylla på papper i fack 2, 3 och 4 47