HP LaserJet 4100 Printer series - Ta bort ett lagrat dokument

background image

Ta bort ett lagrat dokument

Du kan ta bort dokument som lagrats på skrivarens extra hårddisk via
kontrollpanelen.

1

Tryck på

M

ENY

tills menyn

PRIVAT/LAGRAD DOKUMENT

visas.

2

Tryck på

N

ÄSTA

VAL

tills rätt användarnamn visas.

3

Endast för Macintosh: Användaren visas på den första raden i
teckenfönstret och utskriften visas på den andra raden i
teckenfönstret. När du har valt lämpligt användarnamn genom att
trycka på

N

ÄSTA

VAL

, trycker du på

–V

ÄRDE

+

tills rätt utskrift visas.

4

Tryck på

V

ÄLJ

om du vill välja utskriften.

KOPIOR=1

visas.

5

Tryck på

–V

ÄRDE

+

tills

TA BORT

visas.

6

Tryck på

V

ÄLJ

om du vill ta bort utskriften.

background image

80

Kapitel 2 - Utskrift

SW