HP LaserJet 4100 Printer series - Avbryta och återuppta utskrift

background image

Avbryta och återuppta utskrift

Med funktionen för att avbryta och återuppta utskrift kan du tillfälligt
avbryta den pågående utskriften för att skriva ut ett annat dokument
via en infraröd anslutning. Den avbrutna utskriften fortsätter när den
infraröda utskriften har skrivits ut.

Du avbryter utskriften från skrivaren genom att ansluta till skrivarens
infraröda port och skicka en utskrift till skrivaren. Skrivaren gör ett
uppehåll i utskriften av det aktuella dokumentet när den kommer till
slutet av den kopia som håller på att skrivas ut. Därefter skrivs det
dokument som sändes via den infraröda anslutningen ut. När
utskriften är klar fortsätter utskriften av det ursprungliga dokumentet
och de återstående kopiorna skrivs ut.

background image

SW

Översikt 83

3