HP LaserJet 4100 Printer series - Skriva ut ett dokument

background image

Skriva ut ett dokument

1

Rikta in den bärbara datorn (eller en annan bärbar enhet som är
utrustad med ett IRDA-kompatibelt FIR-fönster) på högst en
meters avstånd från HP Fast InfraRed Receiver. FIR-fönstret
måste befinna sig i en vinkel på +/– 15 grader för att säkerställa
en effektiv utskriftsanslutning.

2

Skriv ut dokumentet. Statuslampan på HP FastInfraRed Receiver
tänds och meddelandet

BEARBETAR UTSKRIFT

visas efter en kort

stund i skrivarens teckenfönster.

Om statuslampan inte tänds riktar du om HP Fast InfraRed Receiver
mot FIR-porten på den sändande enheten, sänder utskriften igen och
ser till så att båda enheterna är inriktade mot varandra. Om du måste
flytta utrustningen (t.ex. för att fylla på papper) måste båda enheterna
förbli inom överföringsområdet för att anslutningen ska bibehållas.

Om anslutningen avbryts innan utskriften är klar, släcks
statusindikatorn för HP Fast InfraRed Receiver. Du har då högst
40 sekunder på dig för att rätta till störningen och fortsätta utskriften.
Om du återupprättar anslutningen inom denna tidsperiod, tänds
statusindikatorn igen.

Obs!

Anslutningen bryts permanent om du flyttar den sändande porten

utanför driftsområdet eller om något föremål blockerar överföringen

mellan portarna i mer än 40 sekunder. (Detta kan vara en hand, ett

papper eller till och med direkt solljus.) Utskrift med HP Fast InfraRed

Receiver kan gå långsammare än utskrift via en kabel som är

direktansluten till parallellporten, beroende på dokumentets storlek.

background image

82

Kapitel 2 - Utskrift

SW