HP LaserJet 4100 Printer series - Riktlinjer för dubbelsidig utskrift

background image

Riktlinjer för dubbelsidig utskrift

Observera följande riktlinjer:

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter, OH-film, kuvert,
velängpapper eller papper som är tyngre än 105 g/m

2

. Det kan

uppstå papperstrassel med dessa typer av medier och skrivaren
kan skadas av etiketterna.

Du kan behöva konfigurera skrivardrivrutinen så att den känner
av enheten för dubbelsidig utskrift. (Information om detta finns i
onlinehjälpen till skrivardrivrutinen.)

Välj dubbelsidig utskrift i programmet eller genom
skrivardrivrutinen. (Se onlinehjälpen för skrivardrivrutinen.)

Om du inte använder skrivardrivrutinen som följer med skrivaren,
kan du behöva ändra inställningen för dubbelsidig utskrift på
menyn Pappershantering på skrivarens kontrollpanel till

DUBBELSIDIG=PÅ

. Ställ även in bindningen till långsida eller

kortsida i denna meny. (Mer information finns i “Layoutalternativ
för dubbelsidig utskrift” på sidan 52.)

Stäng det bakre utmatningsfacket när du använder enheten för
dubbelsidig utskrift (se “Välja utmatningsfack”). Om du öppnar det
bakre utmatningsfacket inaktiveras enheten för dubbelsidig
utskrift.

background image

SW

Skriva ut på papperets båda sidor (tillbehör för dubbelsidig utskrift) 51