HP LaserJet 4100 Printer series Yardım

background image

hp LaserJet 4100

kullanıcı kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN
ve 4100DTN Yazıcıları

Kullanıcı Kılavuzu

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Telif Hakkı Hewlett-Packard
Company 2001

Tüm Hakları Saklıdır.

Telif hakkı yasalarınca veya
burada izin verilen durumların
dışında, önceden yazılı izin
alınmadan çoğaltılması,
uyarlanması veya başka bir
dile çevrilmesi yasaktır.

Bu kullanıcı kılavuzuna konu
olan Hewlett-Packard
yazıcısının kullanıcısı, (a)
satmama, yeniden satmama
veya yazdırılmış kopyalarını
dağıtmama koşuluyla kişisel,
dahili veya şirket kullanımı için
bu kullanıcı kılavuzunun
yazdırılmış kopyalarını basma
(b) erişimin, bu kullanıcı
kılavuzuna konu olan
Hewlett-Packard yazıcısı
kullanıcısının kişisel ve dahili
kullanıcılarla sınırlı kalması
koşuluyla, bu kullanıcı
kılavuzunun elektronik
kopyasını bir ağ sunucusuna
yerleştirme lisansına hak
kazanmaktadır.

Birinci Basım, Şubat 2001

Garanti

Bu dokümandaki bilgiler
bildirimde bulunmadan
değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu bilgilerle
ilgili olarak herhangi bir garanti
vermemektedir.
HEWLETT-PACKARD ÖZEL
OLARAK, SATILABİLİRLİK
VEYA ÖZEL BİR AMACA
UYGUNLUK KONUSUNDAKİ
ZIMNİ GARANTİLERİ
REDDEDER.

Hewlett-Packard bu bilgilerin
temini veya kullanılmasıyla
bağlantılı olduğu iddia edilen
hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi
veya bu bilgiler sonucunda
veya daha başka şekillerde
ortaya çıkan hiçbir hasardan
yükümlü olmayacaktır.

Tescilli Markalar

Adobe ve PostScript, Adobe
Systems Incorporated’in bazı
yetki alanlarında tescilli
olabilecek ticari markalarıdır.

Arial ve Times New Roman,
Monotype Corporation’ın ABD
tescilli ticari markalarıdır.

AutoCAD, Autodesk, Inc.'in
ABD tescilli ticari markasıdır.

E

NERGY

S

TAR

, EPA'nın ABD

tescilli servis markasıdır.

HP-UX Release 10.20 ve daha
sonra ve HP-UX Release 11.00
ve daha sonra tüm HP 9000
bilgisayarları Open Group
UNIX ürünleridir.

Microsoft ve MS-DOS,
Microsoft Corporation'un
tescilli ticari markalarıdır.

TrueType, Apple Computer,
Inc.’in ABD tescilli ticari
markasıdır.

UNIX, Open Group'un tescilli
ticari markasıdır.

background image

TK

Içerik

3

Içerik

Kılavuz hakkında

Çevrimiçi kullanım kılavuzunun kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Bu kılavuzdaki gezinme özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Acrobat Reader Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Bilgi için nerelere bakmalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Yazıcının kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Yazıcının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1 Yazıcı Temelleri

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Yazıcı özellikleri ve yararları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Yazıcı yapılandırmaları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Yazıcı parçaları ve yerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Aksesuar ve malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sipariş bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Parçalar ve parça numaraları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş . . . . . . . .22
Yerleşik web sunucusuyla sipariş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Yazıcı yazılımı üzerinden doğrudan sipariş . . . . . . . . . . . . . .23

Kontrol paneli düzeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kontrol paneli ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kontrol paneli tuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Yazıcının çevrimiçi yardım sistemini kullanma . . . . . . . . . . . .31
Kontrol paneli menüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Yazıcı yazılımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Sağlanan yazılım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Yazıcı sürücüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Windows tabanlı bilgisayarlar için yazılım. . . . . . . . . . . . . . . .37
Macintosh bilgisayarları için yazılım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Ağlar için yazılım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2 Yazdırma görevleri

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Çıkış bölmesini seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Üst çıkış bölmesine baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Arka çıkış bölmesine baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Tepsi 1’e kağıt yükleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Tepsi 2, 3 ve 4’e kağıt yükleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kağıdın her iki yüzüne baskı (seçimlik dupleksleyici) . . . . . . . . . .50

background image

4 Içerik

TK

Kağıdın her iki yüzüne baskı için ilkeler . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Özel yön gerektiren kağıt için yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . .52
Kağıdın her iki yüzüne baskı için yerleştirme seçenekleri. . . .53

Özel kağıda baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Küçük veya dar kağıda baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Antetli, önceden delinmiş veya hazır kağıda baskı

(tek yüze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Zarflara baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Etiketlere baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Saydamlara baskı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Kartlara, özel boyutlu ve yüksek gramajlı kağıtlara baskı . . . .64

İleri baskı işleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Yazıcı sürücüsündeki özelliklerin kullanılması . . . . . . . . . . . .66
Baskı için hangi tepsinin kullanılacağını belirleme . . . . . . . . .69

İşi bellekte tutma özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Bir işin hızlı kopyalanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Bir işin örneğinin bastırılıp bekletilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Özel bir işin basılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Bir baskı işinin depolanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Depolanmış bir işin basılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Depolanan bir işin silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Seçimlik HP Fast InfraRed Receiver’la baskı . . . . . . . . . . . . . . . .81

Windows 9x’te Baskı için kurulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Macintosh bilgisayarlarında baskı için kurulum. . . . . . . . . . . .81
İş yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Baskının kesilmesi ve devam etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

3 Yazıcı bakımı

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Toner kartuşu yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

HP toner kartuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
HP olmayan toner kartuşları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Toner kartuşu doğrulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Toner kartuşların depolanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Toner kartuşu kullanım ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Toner düzeyini denetleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Kartuş etkileşimi (sallama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Toner az ve toner bitti durumları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Yazıcının temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Genel ilkeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Temizleme yöntemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Kaynaştırıcının temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Temizleme sayfasını elle çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Temizleme sayfasını otomatik çalıştırma . . . . . . . . . . . . . . . .94

Önleyici bakım yapıması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Uyarıları yapılandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

background image

TK

Içerik

5

4 Sorunların çözülmesi

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Kağıt sıkışmalarının giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Kağıt sıkışma yerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Üst kapak ve toner kartuşu bölümlerindeki sıkışmaların

temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Seçimlik zarf besleyicide kağıt sıkışmaların giderilmesi . . . .102
Giriş tepsisi kısımlarındaki kağıt sıkışmalarının

temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Seçimlik dupleksleyicideki kağıt sıkışmaların giderilmesi . . .106
Çıkış alanlarındaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi . . . . . . .108
Kaynaştırıcı alanındaki kağıt sıkışmaların giderilmesi . . . . .109
Tekrarlayan kağıt sıkışması sorununu çözme . . . . . . . . . . .112

Yazıcı iletilerin anlaşılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Mopy disk hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Çıktı kalitesi sorunlarını çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Soluk yazı (sayfanın bir kısmı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Soluk yazı (sayfanın tümü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Lekeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Eksiklikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Çizgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Gri fon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Toner bulaşması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Yapışmayan toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Tekrarlayan hatalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Tekrarlayan görüntü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Biçimsiz karakterler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Eğri sayfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Buruşma veya kıvrılma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Kırışma veya buruşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Dikey beyaz çizgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Tekerlek izleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Siyah üstüne beyaz lekeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Yazıcı sorunlarının belirlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Sorunların giderilmesi akış şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Macintosh kullanıcıları için sorun giderme akış şeması . . . .147

Seçimlik sabit disk aksesuarı sorunlarının giderilmesi . . . . . . . .150
PS Sorunlarının Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Seçimlik HP Fast InfraRed Receiver sorunlarının giderilmesi . . .152
Seçimlik HP JetDirect baskı sunucusu ile iletişim kurulması. . . .154
Yazıcı yapılandırmasını denetleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Menü haritası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Yapılandırma sayfası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Malzeme durumu sayfası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
PCL veya PS yazı tipi listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

background image

6 Içerik

TK

5 Servis ve destek

HP Müşteri Bakım Hizmeti ve Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Çevrimiçi hizmetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
HP ihbar hattı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Dünya çapında müşteri destek seçenekleri. . . . . . . . . . . . . . . . .166

ABD ve Kanada için HP Müşteri Bakım Merkezi ve ürün

onarım yardımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Avrupa HP Müşteri Destek Merkezi dil seçenekleri ve

ülkeye göre seçenekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Ülkelere-göre destek numaraları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Garanti bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Yazıcının geri ambalajlanması ilkeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Servis bilgi formu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Toner kartuşu ömrü konusunda sınırlı garanti. . . . . . . . . . . . . . .174
HP yazılım lisans koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Dünya çapındaki satış ve servis büroları. . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Ek A Özellikler

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Kağıt özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Desteklenen kağıt boyutları ve ağırlıkları . . . . . . . . . . . . . . .193
Desteklenen kağıt türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Kağıt kullanım ilkeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Etiketler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Saydamlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Zarflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Kartlar ve yüksek gramajlı kağıt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

Yazıcı özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Fiziksel boyutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Ortam özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Ürün uyumluluk çizelgesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

Ek B Kontrol paneli menüleri

Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Kontrol paneli menü haritası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Hızlı Kopyalama İşleri Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Özel/Depolanmış İşler Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Bilgi Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Kağıt Kullanımı Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Baskı Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Baskı Kalitesi Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Yapılandırma Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
G/Ç Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Sıfırlama Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
EIO Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

background image

TK

Içerik

7

Ek C Yazıcı belleği ve genişletme

Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Bellek takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Belleklerin denetlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Kaynak tasarrufu (kalıcı kaynaklar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
EIO kartları/yığın depolama takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

Ek D Yazıcı komutları

Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
PCL 5e yazıcı komut sözdiziminin kavranması . . . . . . . . . . . . . .240

Kaçış dizilerinin birleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Kaçış karakterlerinin girilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
PCL 5e yazı tiplerinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Sık kullanılan PCL 5e yazıcı komutları . . . . . . . . . . . . . . . . .243

Ek E Düzenleme bilgileri

FCC düzenlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Çevresel ürün yönetimi programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248

Çevreyi koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Malzeme güvenlik veri sayfaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Güvenlik Beyanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Lazer güvenlik beyanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Kanada DOC mevuzatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
EMI beyanı (Kore). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
VCCI beyanı (Japonya). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Finlandiya için laser beyanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Ek F Yerleşik web sunucusu

Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Yerleşik web sunucusuna erişme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Yerleşik web sunucusu sayfaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

Ana sayfalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Aygıt sayfaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Ağ sayfaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Dizin

background image

8 Içerik

TK

background image

TK

Çevrimiçi kullanım kılavuzunun kullanımı 9