HP LaserJet 4100 Printer series - Etiketler

background image

Etiketler

DİKKAT

Yazıcıya zarar vermemek için sadece lazer yazıcılarda kullanılması
tavsiye edilen etiketleri kullanın.

Etiket basmakta zorlukla karşılaşırsanız, tepsi 1’i kullanın ve arka çıkış
bölmesini açın.

Aynı etiket sayfasına birden fazla baskı yapmayın—soyulma ve
yapışkan kirliliğine yol açabilir.

Etiket yapısı

Etiket seçerken her bir elemanın kalitesini gözönüne alın:

Yapışkanlar: Yapışkan malzeme, yazıcının en yüksek sıcaklığına
(230°C) dayanıklı olmalıdır.

Düzenleme: Sadece etiketler arasında açık alanı olmayan
etiketler kullanın. Arasında boşluk olan etiketler, baskı işlemi
sırasında soyularak ciddi sıkışma sorunlarına yol açar.

Kıvrım: Baskıdan önce etiketler, herhangi bir yönde kıvrımları
13 mm’yi geçmeyecek şekilde düz durmalıdır.

Durum: Kırışık, içinde hava kabarcıkları bulunan ya da herhangi
bir şekilde tabakasından ayrılma durumunda olan etiketleri
kullanmayın.

Etiket formalarına baskı için, bkz. “Etiketlere baskı” sayfa 62.