HP LaserJet 4100 Printer series - Baskı Kalitesi Menüsü

background image

Baskı Kalitesi Menüsü

Bu menüdeki bazı seçeneklere bir yazılım uygulamasından ya da
yazıcı sürücüsünden erişilebilir (uygun sürücü yüklüyse). Yazıcı
sürücüsü ve yazılım uygulaması ayarları kontrol paneli ayarlarının
önüne geçer. Ek bilgi için, bkz “Yazıcı sürücüsündeki özelliklerin
kullanılması” sayfa 66.

Baskı Kalitesi Menüsü

Seçenek

Değerler

Açıklama

ÇÖZÜNÜRLÜK=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES

1200

PRORES 1200

Çözünürlüğü aşağıdaki değerlerden seçin.
Tüm değerler yazıcının en yüksek hızında
(dakikada 24 sayfa) baskı üretir.

300

: Taslak yazdırma kalitesi üretir ve

HP LaserJet III yazıcı ailesi ile uyumluluk için
kullanılabilir.

600

: Yüksek yazdırma kalitesi üretir ve

HP LaserJet 4 yazıcı ailesi ile uyumluluk için
kullanılabilir.

FASTRES 1200

: İş yazılarının ve grafiklerin

hızlı ve yüksek kaliteli baskısı için 1200 dpi
çözünürlük üretir.

PRORES 1200

: Grafik görüntülerin en iyi

kalite baskısı için 1200 dpi çözünürlük üretir

Not

Çözünürlüğü yazıcı sürücüsünden veya yazılım
uygulamasından değiştirmek daha iyidir.
(Sürücü ve yazılım ayarları kontrol paneli
ayarlarını geçersiz kılar.)

RET=ORTA

KAPALI

AÇIK

ORTA

KOYU

Yazıcının Resolution Enhancement teknolojisi
(REt) ayarlarını yumuşak açı, kıvrım ve kenarlı
baskı üretmek için kullanın.

Baskı çözünürlüğü ProRes 1200’e ayarlı
olduğunda, REt baskı kalitesini etkilemez. Tüm
diğer baskı çözünürlükleri FastRes 1200 dahil,
Ret’den fayda görür.

Not

REt ayarlarını yazıcı sürücüsünden ya da
yazılım uygulamasından değiştirmek daha
iyidir. (Sürücü ve yazılım ayarları kontrol paneli
ayarlarını geçersiz kılar.)

background image

TK

Baskı Kalitesi Menüsü 223

ECONOMODE=
KAPALI

KAPALI

AÇIK

EconoMode’u açın (toner tasarrufu için) ya da
kapatın (yüksek kalite için).

EconoMode, basılan sayfa üzerindeki toner
miktarını düşürerek taslak kaliteli baskı üretir.

Dikkat

HPEconoMode’un sürekli kullanılmasını
önermez. (EconoMode sürekli kullanılırsa
tonerin, toner kartuşu içindeki mekanik
parçalardan daha uzun süre dayanması
mümkündür.)

Not

EconoMode’u yazıcı sürücüsünden ya da
yazılım uygulamasından açmak ya da
kapatmak daha iyidir. (Sürücü ve yazılım
ayarları kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.)

TONER

YOĞUNLUĞU=3

1

2

3

4

5

Toner yoğunluk ayarlarını değiştirerek sayfa
üzerindeki baskının rengini açabilir ya da
koyulaştırabilirsiniz. Ayarlar 1 (açık) ile 5 (koyu)
arasındadır fakat varsayılan ayar olan 3 en iyi
sonucu verir.

Toner tasarrufu için daha düşük toner
yoğunluğunu seçin.

Not

Toner yoğunluğunu yazıcı sürücüsünden ya da
yazılım uygulamasından değiştirmek daha
iyidir. (Sürücü ve yazılım ayarları kontrol paneli
ayarlarını geçersiz kılar.)

OTO

TEMİZLEME

SAYFASI=KAPALI

AÇIK

KAPALI

Otomatik temizleme sayfası özelliğini açın veya
kapatın (kaynaştırıcıyı temizlemek için).

Varsayılan sıklık 2.000 sayfadır. Seçenekler
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ve 20.000 sayfadır.

Ek bilgi için, bkz “Temizleme sayfasını otomatik
çalıştırma” sayfa 94.

TEMİZLEME

SAYFASI OLUŞTUR

Seçecek değer
yok.

Bir temizleme sayfası basmak için

S

’e basın

(kaynaştırıcıdan) toner temizlemek için).
Temizleme sayfasının üstündeki talimatlara
uyun.

Ek bilgi için, bkz “Temizleme sayfasını elle
çalıştırma” sayfa 93.

TEMİZLEME

SAYFASINI İŞLE

Seçecek değer
yok.

Bu seçenek sadece bir temizleme sayfası
oluşturulduktan sonra görünür (yukarıda
belirtildiği gibi).

Temizleme sayfasını işlemek için,

S

tuşuna

basın.

Baskı Kalitesi Menüsü (devam)

Seçenek

Değerler

Açıklama

background image

224 Ek B - Kontrol paneli menüleri

TK