HP LaserJet 4100 Printer series - G/Ç Menüsü

background image

G/Ç Menüsü

G/Ç (giriş/çıkış) menüsündeki seçenekler yazıcıyla bilgisayar
arasındaki iletişimi etkiler.

G/Ç Menüsü

Seçenek

Değerler

Açıklama

PARALEL

GELİŞMİŞ

İLETİŞİM=AÇIK

AÇIK

KAPALI

Çift yönlü paralel iletişimi açın ya da kapayın.
Varsayılan çift yönlü bir paralel bağlantı
noktasına (IEEE-1284) ayarlıdır.

Bu ayar yazıcının bilgisayara durum geri
okuma iletileri göndermesine olanak tanır.
(Paralel ileri işlevini açmak dil değişimini
yavaşlatabilir.)

PARALEL YÜKSEK

HIZ=EVET

EVET

HAYIR

Verinin kağıda aktarıldığı hızı seçin.

EVET

: Yazıcı, daha yeni bilgisayarlarla

bağlantılarda kullanılan daha hızlı paralel
iletişimleri kabul eder.

HAYIR

: Yazıcı, daha eski bilgisayarlarla

bağlantılarda kullanılan daha yavaş paralel
iletişimleri kabul eder.

G/Ç ZAMAN AŞIMI=

15 SANİYE

5

-

300

G/Ç zamansonu süresini saniye olarak seçin.
(G/Ç zamansonu, yazıcının bir baskı işini
bitirmeden önce beklediği, saniye olarak
ölçülen zamana işaret eder.)

Bu ayar, zamansonunu en iyi randıman için
ayarlamanıza olanak verir. Diğer bağlantı
noktalarındaki veriler baskı işinizin ortasında
ortaya çıkarsa zamansonu değerini artırın.

–D

EĞER

+

’e bir kere basarak ayarı birer birer

artırın ya da

–D

EĞER

+

’i basılı tutup onar onar

kaydırın.

background image

228 Ek B - Kontrol paneli menüleri

TK