HP LaserJet 4100 Printer series - Sıfırlama Menüsü

background image

Sıfırlama Menüsü

Bu menüdeki sıfırlama ve geri yükleme seçeneklerini dikkatle
kullanın. Bu seçenekleri seçtiğiniz zaman arabelleklenmiş sayfa
verilerini ya da yazıcı yapılandırma ayarlarını kaybedebilirsiniz.
Yazıcıyı sadece aşağıdaki durumlarda sıfırlayın:

yazıcının varsayılan ayarlarını geri yüklemek isterseniz.

yazıcı ve bilgisayar arasındaki iletişim kesilmişse.

hem seri hem de paralel G/Ç bağlantı noktalarını kullanıyorsanız
ve bağlantı noktalarından birinde sorun varsa.

(Sıfırlama Menüsü’ndeki sıfırlama ve geri yükleme öğeleri yazıcının
tüm belleğini silerken

İ

Ş

İ

PTAL

düğmesi yalnızca geçerli olan işi siler.)

Not

İşi bellekte tutma özellikleri, sabit disk aksesuarınız yoksa silinir.

Sıfırlama Menüsü

Seçenek

Değer

Açıklama

YENİ TONER

KARTUŞU=HAYIR

HAYIR

EVET

Değeri yalnızca HP olmayan bir toner kartuşu
kullanmıyorsanız

EVET

olarak değiştirin.

EVET

yazıcıya yeni bir HP olmayan kartuşun

takıldığını bildirerek toner ölçeri dolu olarak
belirlemesine olanak tanır.

BELLEĞİ SIFIRLA

Seçecek değer
yok.

Bu seçenek yazicinin arabelleğini ve etkin G/Ç
giriş arabelleğini temizleyerek kontrol panelini
şimdiki geçerli ayarlara geri getirir.

Belleğin bir baskı işi sırasında sıfırlanması veri
kaybına neden olabilir.

FABRİKA

AYARLARI GERİ

YÜKLENSİN

Seçecek değer
yok.

Bu seçenek basit bir sıfırlama gerçekleştirir ve
fabrika değerlerinin çoğunu (varsayılan
değerler) geri yükler. Bu seçenek aynı
zamanda devredeki G/Ç giriş arabelleğini siler.

Belleğin bir baskı işi sırasında sıfırlanması veri
kaybına neden olabilir.

Fabrika ayarlarına geçilmesi HP JetDirect
yazıcı sunucusundaki ağ parametrelerini
etkilemez.

background image

TK

Sıfırlama Menüsü 229

GÜÇ TASARRUFU=

AÇIK

AÇIK

KAPALI

Güç tasarrufu modunu açar veya kapatır. Güç
Tasarrufu özelliği aşağıdakileri yapar:

yazıcının boş durduğu zamandaki güç
tüketimini en aza indirir.

yazıcının elektronik bileşenlerinin
yıpranmasını azaltır (ekranın ışığını kapatır)

Bir baskı işi gönderdiğinizde, bir kontrol paneli
tuşuna basın, kağıt tepsisini açın ya da üst
kapağı açın, yazıcı otomatik olarak PowerSave
(Güç Tasarrufu) modundan çıkar.

Yazıcının güç tasarrufu moduna girmeden
önce ne kadar süreyle boş kalacağını belirler
(bkz. “Yapılandırma Menüsü” sayfa 224 içinde

GÜÇ TASARRUFU

).

Not

Güç tasarrufu ekranın üzerindeki arka ışığı
kapatır fakat ekran hâlâ okunabilir.

Sıfırlama Menüsü

Seçenek

Değer

Açıklama

background image

230 Ek B - Kontrol paneli menüleri

TK