HP LaserJet 4100 Printer series - Yazıcının geri ambalajlanması ilkeleri

background image

Yazıcının geri ambalajlanması ilkeleri

Yazıcıya takılmış DIMM’leri (ikili doğrudan bellek modülleri)
çıkarıp saklayın (bkz “Bellek takma” sayfa 234).

Yazıcıya takılmış tüm seçimlik aksesuarları (dupleksleyici ya da
sabit disk gibi) çıkarıp saklayın.

Toner kartuşunu çıkarıp saklayın.

background image

170 Bölüm 5 - Servis ve destek

TK

DİKKAT

Toner kartuşuna zarar vermemek için, kartuşu orjinal ambalaj
malzemesinde saklayın ya da ışıktan zarar görmemesi için kutusunda
muhafaza edin.

Mümkünse orjinal nakliyat kutusunu ve ambalaj malzemelerini
kullanın. (Yetersiz ambalajlama nedeniyle nakliyat sırasında
doğacak hasarlar müşterinin sorumluluğundadır.) Yazıcının
ambalajlama malzemesini attıysanız, yazıcının ambalajlanması
hakkında bilgi için yerel bir postalama servisine başvurun.

Mümkünse, baskı örnekleri ve basmakta zorlukla karşılaştığınız
kağıtlardan ya da diğer baskı ortamlarından 50-100 adet
gönderin.

Servis Bilgi Formunun doldurulmuş bir kopyasını ekleyin (“Servis
bilgi formu” sayfa 171).

HP, gönderilen malzemeyi nakliyat için sigortalamanızı önerir.

background image

TK

Servis bilgi formu 171