HP LaserJet 4100 Printer series - Giriş tepsisi kısıymlarındaki kağıt sıkışmalarının temizlenmesi

background image

Giriş tepsisi kısımlarındaki
kağıt sıkışmalarının
temizlenmesi

Tepsi 1

Kağıdı yavaşça yazıcıdan dışarı çekin.
Kağıdın bir bölümü daha önce yazıcıdan
çekildiyse “Üst kapak ve toner kartuşu
bölümlerindeki sıkışmaların
temizlenmesi” sayfa 100 başlığı altındaki
adımları izleyin.

Tepsi 2, 3 ve 4

Bütün diğer tepsiler için aşağıdaki
işlemleri yapın (zarf besleyici
sıkışmalarını gidermek için bkz “Seçimlik
zarf besleyicide kağıt sıkışmaların
giderilmesi” sayfa 102).

1

Tepsiyi yazıcının dışına çekin ve
zarar görmüş olan bütün kağıtları
tepsiden alın.

2

Besleme kısmında kağıdın kenarı
görülebiliyorsa kağıdı yavaşça
aşağıya ve yazıcının dışına çekin.
(Kağıdı doğruca dışarıya doğru
çekmeyin, yoksa yırtılır.) Kağıt
görülemiyorsa, üst kapak kısmına
bakın (bkz “Üst kapak ve toner
kartuşu bölümlerindeki sıkışmaların
temizlenmesi” sayfa 100).

Not

Kolayca hareket etmiyorsa kağıdı
zorlamayın. Kağıt bir tepside sıkışmışsa
kağıdı bir üstteki tepsiden (olasıysa) ya
da üst kapak kısmından çıkarmaya
çalışın .

3

Kağıdın dört köşesinde, ön ve arka
kulakçıkların altında düz
durduğundan emin olun.

Devamı arka sayfada.

1

2

3

background image

TK

Kağıt sıkışmalarının giderilmesi 105

4

Üç kağıt boyutundan üçünün doğru
ayarlandığından emin olun (bkz
“Tepsi 2, 3 ve 4’e kağıt yükleme”
sayfa 48).

5

Tepsiyi kaydırarak yazıcının içine
itin.

6

Kağıt sıkışma iletisini silmek için üst
kapağı açıp kapatın.

7

Kağıt sıkışma iletisi olduğu gibi
kalırsa yazıcının içinde hâlâ kağıt
vardır. Başka yerlerde de kağıt
arayın (bkz “Kağıt sıkışma yerleri”
sayfa 99).

6

5

background image

106 Bölüm 4 - Sorunların çözülmesi

TK