HP LaserJet 4100 Printer series - Seçimlik zarf besleyicide kağıt sıkışmaların giderilmesi

background image

Seçimlik zarf besleyicide
kağıt sıkışmaların
giderilmesi

1

Zarf besleyiciye konulmuş olan
bütün zarfları çıkartın. Zarf ağırlığını
aşağıya indirin ve tepsi uzantısını
kapanıncaya kadar kaldırın.

2

Zarf besleyicinin sol yanındaki
serbest bırakma düğmesine basıp
öylece tutun. Zarf besleyicinin iki
yanını tutun ve dikkatle yazıcıdan
çekip çıkarın.

3

Zarf besleyiciden ve yazıcıdan tüm
zarfları yavaşça çekip çıkarın.

4

Zarf besleyiciyi yerine oturana kadar
yazıcının içine itin. (Zarf besleyicinin
sağ üst tarafındaki bağlantı parçası
yazıcıdaki fişe uyar.) Yerine
oturduğundan emin olmak için zarf
besleyiciyi hafifçe çekin.

Devamı sonraki sayfada.

4

1

2

3

background image

TK

Kağıt sıkışmalarının giderilmesi 103

5

Kağıt sıkışma iletisini silmek için üst
kapağı açıp kapatın.

6

Kağıt sıkışma iletisi olduğu gibi
kalırsa yazıcının içinde hâlâ kağıt
vardır. Başka yerlerde de kağıt
arayın (bkz “Kağıt sıkışma yerleri”
sayfa 99).

7

Zarfları yeniden yükleyip alttakileri
üsttekilere göre biraz daha ileti itin
(bkz “Zarf besleyiciye zarf
yerleştirme” sayfa 60).

5

background image

104 Bölüm 4 - Sorunların çözülmesi

TK