HP LaserJet 4100 Printer series - Tekrarlayan kağıt sıkışması sorununu çözme

background image

Tekrarlayan kağıt sıkışması sorununu çözme

Kağıt sıkışmaları sık oluşmaya başlarsa aşağıdaki önerileri deneyin:

Tüm kağıt sıkışma yerlerini denetleyin .(bkz “Kağıt sıkışmalarının
giderilmesi” sayfa 98). Yazıcının herhangi bir yerinde bir parça kağıt
sıkışmış olabilir. Yazıcı yolundaki küçük bir kağıt parçası bile, tekrarlayan
sıkışmalara neden olabilir.

Dupleksleyici kullanırken oluşan sıkışmalarda, tüm bölümleri denetleyin
(dupleksleyicinin altı dahil).

Kağıdın tepsilere doğru şekilde yerleştirildiğinden, her üç ayarın da
yapıldığından ve tepsilere gereğinden fazla dolu olmadığından emin
olun. Kağıtların ön ve arkadaki çıkıntıların altında kaldıklarından emin
olun. (Kağıt yükleme hakkındaki bölümlere bakın. Bkz. “Tepsi 1’e kağıt
yükleme” sayfa 46.)

Tüm tepsi ve kağıt kullanım aksesuarlarının yazıcıya doğru şekilde
takılmış olduklarından emin olun. (Yazdırma işi sırasında tepsilerden biri
açılırsa, bu, kağıt sıkışmasına yol açabilir.)

Tüm kapakların kapalı olduğundan emin olun. (Yazdırma işi sırasında
kapaklardan biri açılırsa, bu, kağıt sıkışmasına yol açabilir.)

Başka bir çıkış bölmesini kullanmayı deneyin (bkz “Çıkış bölmesini
seçme” sayfa 44).

Kağıtlar birbirine yapışmış olabilir. Kağıtları birbirinden ayırmak için
desteyi bükmeyi deneyin. Desteyi havalandırmayın.

Tepsi 1’den yazdırıyorsanız, desteyi inceltmeyi deneyin.

Zarf besleyiciden yazdırıyorsanız, alttaki zarfı, üsttekilere göre biraz daha
içeri iterek zarf besleyicinin doğru doldurulduğundan emin olun (bkz “Zarf
besleyiciye zarf yerleştirme” sayfa 60).

Küçük boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, önce kağıdın kısa tarafını
yerleştirin (bkz “Özel boyutlu kağıda baskı ilkeleri” sayfa 64).

Tepsideki kağıt destesini, altı üste gelecek şekilde çevirin. Ayrıca, kağıdı
180° döndürerek deneyin.

Kullandığınız iletişim araçlarının özelliklerini denetleyin. Sadece HP
özelliklerine uyan kağıt kullanın (bkz “Kağıt özellikleri” sayfa 192). Farklı
kağıt kullanarak sorunun çözülüp çözülmediğini denetleyin. Buruşuk,
hasarlı ve eğri kağıt kullanmayın.

Yazıcı için gerekli ortam koşullarının karşılandığını kontrol edin (bkz
“Ortam özellikleri” sayfa 205).

Daha önce bir yazıcıda ya da fotokopi makinesinde kullanılmış kağıtları
kullanmaktan sakının.

Zarf veya saydamların her iki yüzüne yazdırmayın (bkz “Zarflara baskı”
sayfa 56 veya “Saydamlara baskı” sayfa 63).

Yalnızca tam etiket yapraklarına yazdırın ve her iki yüze yazdırmayın (bkz
“Etiketlere baskı” sayfa 62).

Yazıcının kullandığı elektiriğin düzgün olduğunu ve yazıcı özelliklerine
uyduğunu denetleyin (bkz “Elektrikle ilgili Özellikler” sayfa 205).

Yazıcıyı temizleyin (bkz “Yazıcının temizlenmesi” sayfa 90).

Bakım zamanı gelince, olası sorunları önlemek için yazıcıyı bakımdan
geçirin (bkz “Önleyici bakım yapıması” sayfa 95).

background image

TK

Yazıcı iletilerin anlaşılması 113