HP LaserJet 4100 Printer series - Malzeme durumu sayfası

background image

Malzeme durumu sayfası

Yazıcıda takılı toner kartuşu, toner kartuşunda kalan toner ve işlenen
sayfa ve iş sayısı konusunda bilgi edinmek için malzeme durumu
sayfasını kulanın. Sayfa sizden bir sonraki önleyici bakım ne zaman
yapmanız gerektiği konusunda da bilgi sağlar (bkz “Önleyici bakım
yapıması” sayfa 95).

Kontrol panelinde malzeme durumu sayfası yazdırma:

1

BİLGİ MENÜSÜ görüntülenene kadar

M

ENÜ

tuşuna basın.

2

DONANIM DURUMU SAYFASI YAZDIR görüntülenene kadar

S

EÇENEK

tuşuna basın.

3

Sayfayı yazdırmak için,

S

tuşuna basın.

Aşağıdaki sayfa malzeme sayfasının bir örneğini göstermektedir.

Not

Malzeme durumu bilgileri yerleşik web sunucusundan da alınabilir.
Ayrıntılar için, bkz “Yerleşik web sunucusu” sayfa 255.

background image

TK

Yazıcı yapılandırmasını denetleme 159

Donanım durumu sayfası

1

4

3

5

6

7

2

1 Malzemeler web sitesi

(

Supplies website

)

Internet üzerinden malzeme siparişi için yerel web sitesi.

2 Kartuş bilgileri

(

Cartridge information

)

Toner kartuşundaki kullanılabilir toner miktarı, toner kartuşu
parça numarası ve kartuşta kalan tonerke yazdırılabilecek
tahmini sayfa sayısına ilişkin bilgi.

3 Yazdırma istatistiği

(

Printing statistics

)

İşlenen toplam sayfa ve iş sayısına ilişkin istatistik.

4 Üretim bilgileri

(

Manufacture info.

)

Toner kartuşu üretim tarihi ve seri numarası.

5 Geri kazanma

web sitesi
(

Recycling website

)

Kullanılmış HP toner kartuşlarının iadesine ilişkin bilgiler içeren
web sitesi.

6 Bakım kiti göstergesi

(

Maintenance kit

gauge

)

Bakım kitinin ne ölçüde kullanıldığını bildiren bir bir gösterge.

7 Yazıcı bilgisi

(

Printer information

)

Toplam sayfa sayısı, önleyici bakım aralığı, sonraki bakıma
kadarolan sayfa sayısı ve yazıcının seri numarası.

background image

160 Bölüm 4 - Sorunların çözülmesi

TK