HP LaserJet 4100 Printer series - Kontrol paneli menüleri

background image

Kontrol paneli menüleri

Kontrol paneli seçeneklerinin ve olası değerlerin eksiksiz listesi için
bkz. “Kontrol paneli menüleri” sayfa 209.

Tüm kontrol menülerine erişim için

M

ENÜ

’ye basın. Yazıcıya ek tepsi

ya da diğer aksesuarlar takıldığında, yeni menüler veya menü
seçenekleri kendiliğinden görüntülenir.

Kontrol paneli menü haritasını yazdırmak için:

Menüler için o andaki ayarları ve kontrol panelinde bulunabilecek
seçenekleri görmek için kontrol paneli menü resmini basın.
Gerektiğinde başvurmak için menü resmini yazıcının yakınında
tutmak isteyebilirsiniz.

1

BİLGİ MENÜSÜ görüntülenene kadar arka arkaya

M

ENÜ

tuşuna

basın.

2

MENÜ HARİTASI YAZDIR görüntülenene kadar arka arkaya

S

EÇENEK

düğmesine basın.

3

Menü haritasını basmak için

S

düğmesine basın.

Not

Bazı menü seçenekleri yalnızca ilişkili aksesuarlar takılıysa
görüntülenir. Örneğin EIO menüsü yalnızca EIO kartı takılıysa
görüntülenir.

background image

TK

Kontrol paneli düzeni 33

Kontrol paneli ayarını değiştirme

1

İstenen menü görüntülenene kadar

M

ENÜ

düğmesine basın.

2

İstenen seçenek görüntülenene kadar ard arda

S

EÇENEK

tuşuna

basın.

3

İstenen ayar belirene kadar

–D

EĞER

+

tuşuna basın.

4

Seçimi kaydetmek için

S

tuşuna basın. Görüntüde seçimin

yanında onun varsayılan olduğunu belirtmek için yıldız imi (

*

)

görüntülenir.

5

Menüden çıkmak için

D

EVAM

tuşuna basın.

Not

Yazıcı sürücüsünde ve yazılım uygulamasındaki ayarlar kontrol paneli
ayarlarının önüne geçer. (Yazılım uygulaması ayarları yazıcı sürücüsü
ayarlarının önüne geçer.)

Bir menü ya da seçeneğe erişemezseniz bunun nedeni, yazıcı için öyle
bir seçeneğin olmaması veya daha üst düzeydeki ilgili seçeneği etkin
kılınmamış olmasıdır. Bu işlev kilitlendiyse ağ yöneticinize başvurun
(kontrol panelinde

ERİŞİM İZNİ YOK MENÜLER KİLİTLİ

görüntülenir).

background image

34 Bölüm 1 - Yazıcı Temelleri

TK