HP LaserJet 4100 Printer series - Yerleşik web sunucusuyla sipariş

background image

Yerleşik web sunucusuyla sipariş

Yazdırma malzemelerini doğrudan yerleşik web sunucusu üzerinden
sipariş etmek için aşağıdaki adımları izleyin (bu özilliğin açıklaması
için bkz. “Yerleşik web sunucusuna erişme” sayfa 256).

1

Web tarayıcısında yazıcının ana sayfasının IP adresini girin.
Bu sizi yazıcı durum sayfasına götürür.

2

Ekranın tepesindeki Device (Aygıt) sekmesini tıklatın.

3

Parola sorulursa parolayı girin.

background image

TK

Sipariş bilgileri 23

4

Device Configuration (Aygıt yapılandırması) sayfasının solunda
Order Supplies (Malzeme siparişi) çift tıklatın.Tüketilebilir
malzemelerin satın alınabileceği bir web sayfası açılır. Parça
numarası ve yazıcı bilgilerine göre malzeme bilgileri sağlanır.

5

Sipariş etmek istediğiniz parça numaralarını seçin ve ekrandaki
yönergeleri izleyin.