HP LaserJet 4100 Printer series - Saydamlara baskı

background image

Saydamlara baskı

Yalnız lazer yazıcılarda kullanılması önerilen saydamları kullanın.
Saydam özellikleri için, bkz “Saydamlar” sayfa 200.

Saydamları tepsi 1’e yüzleri yukarı ve üst tarafları yazıcıya doğru
gelecek biçimde yerleştirin. Tepsi 1’e 50 adet saydam yüklenebilir.

Tepsi 2, 3 veya 4’den 50 ila 100 saydamlık desteler yazıdırılabilir
(bununla birlikte 50’likten büyük destelerin kullanımı
önerilmemektedir). Saydamlar kağıda göre daha ağır oldukları
için tepsi 2, 3 veya 4’ü tam doldurmayın. Bunları basılacak yüz
aşağıya doğru bakacak ve üst kenar kendinize bakacak şekilde
yerleştirin.

Saydamların çok ısınmasını ya da birbirlerine yapışmasını
önlemek için üst çıkış bölmesini kullanın.

Yeni bir saydama bastırmadan önce basılan her saydamı çıkış
bölmesinden alın.

Bir saydamı yazıcıya birden fazla kez beslemeyin.

Bir saydamın yalnızca bir yüzüne baskı yapın.

Saydamları yazıcıdan aldıktan sonra soğumaları için düz bir satıh
üzerine yerleştirin.

Saydam kağıtı türünü yazıcı sürücüsünden seçerek yazıcının
baskı için en iyi olan düşük kaynaştırma modunu seçmesini
sağlayın.

İki veya daha saydam aynı zamanda besleniyorsa desteyi
havalandırmayı deneyin.

background image

64 Bölüm 2 - Yazdırma görevleri

TK